Drobečková navigace

naše školka > zápis > vyhlášení zápisu

Vyhlášení zápisu

 

Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace

vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Stašov, příspěvkové organizace,
se sídlem Stašov 157, 267 51 Zdice od školního roku 2024/2025

v úterý 14. 5. 2024

od 10.00 do 12.00 a od 16.00 do 17.00 hod.

v ředitelně mateřské školy ve Stašově.

Pro školní rok 2024/25 je předpokladem 5 volných míst.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna 2024, pokud zatím do MŠ nedocházejí.
Zákonný zástupce s sebou přinese svůj OP, rodný list dítěte, vyplněný formulář žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení lékaře (údaj o očkování nemusí mít děti, které dovrší min. 5 let k 31. 8. 2024), tiskopisy jsou k dispozici v MŠ Stašov v provozních hodinách školy, nebo ke stažení na webových stránkách školy (www.msstasov.cz). V případě dítěte s odkladem školní docházky, které není v evidenci Mateřské školy Stašov, zákonní zástupci předloží též potvrzení ředitele ZŠ o udělení odkladu školní docházky. U dětí v NRP pěstouni předloží doklady, které je opravňují zastupovat dítě.

Ve Stašově 11. dubna 2024

Mgr. Stanislava Vodičková
ředitelka