Drobečková navigace

naše školka > zápis > rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí

 

Oznámení o rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Stašov, příspěvkové organizaci pro školní rok 2024/2025

Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace v zastoupení statutárního zástupce ředitelky Moniky Kindlové rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024 na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií k přijetí takto:

reg. č. výsledek rozhodnutí pořadí
1 Přijato (S) 1.
2 Přijato (S) 3.
3 Nepřijato (N) 8.
4 Přijato (S) 4.
5 Nepřijato (N) 9.
6 Přijato (N) 6.
7 Přijato (S) 2.
8 Přijato (S) 5.
9 Nepřijato (N) 7.

Vysvětlivky: S – spádové dítě (bydliště ve Stašově), N – nespádové dítě (bydliště mimo Stašov)

Datum zveřejnění: 11.6.2024

Informativní schůzka rodičů nově přijatých i stávajících dětí se bude konat ve čtvrtek 29.8.2024 od 15:30 v mateřské škole. S sebou číslo bankovního účtu, ze kterého budete hradit stravné a úplatu za vzdělávání.
Předpokládaná délka: 1 – 1,5 hodiny.

Monika Kindlová
ředitelka