Plán mimořádných akcí – červen

měsíc

datum

název akce

hodina

poznámka

červen

6.!,19. (poslední lekce)

Flétna.

Po obědě, 2 skupiny.

Pro přihlášené děti, zdarma.

26. (poslední lekce)

„Keramika“ – pracovní činnosti).

Po obědě, 2 skupiny.

Pro přihlášené děti, zdarma.

10.

Pohybový program pro děti.

Od 9 hodin v herně.

Platba z FR 80,-/dítě.

13.

Oslava Dne otců.

Odpolední setkání s tatínky v herně od 15.30.

Dobrovolná akce pro tatínky.

20.

Přespávání ve školce

 

Přihlášené děti.

24.

Školní výlet do Křešína - EVVO program.

8.15 – 13hod. smluvním busem

Všechny děti, zdarma.