Drobečková navigace

naše školka > základní informace

Základní informace

 

MŠ Stašov bude o letních prázdninách od 15. 7. do 31. 8. 2024 uzavřena.


 

Do 15. září je nutné nastavit povolení k inkasu ve prospěch  našeho účtu č. 3161149379/0800, VS=evidenční číslo strávníka. Doporučený limit 3000,- na strávníka. Hradit inkasem se bude stravné a úplata za vzdělávání.


Rozpočet školy 2023, výhledový na rok 2024/25

rozpočet na vývěsku 2023.xlsx

rozpočet na vývěsku výhled 2024-2025.xlsx

 


Naše škola je zapojena do projektu MAP IV

Informace_projekt MAP4_web_skoly_KZS.pdf

 


Naše škola je zapojena do projektu MAP III.

Info_na_web_skoly_Zapojeni_do MAP III..pdf 

MAP II - Beroun

logo MAP

 2023 MAP_BE.docx


Naše škola využívá dotace EU - Šablony JAK I

info zde


Naše škola využívá dotace EU - Šablony III

web skoly_vlozit_info o Sablony III._MS Stasov (1)[2] (3).docx


Naše škola čerpá dotaci EU: Šablony JAK I

A3-plakat-publicita_ Stašov.docx


Naše škola využívá k úklidu MŠ a ŠJ novou technologii vysavače VIVENSO.

Certifikát - zdravé prostředí pro děti.pdf


Informace o sběru dat dle GDPR


V letošním roce děti mohou využívat nadstandardní aktivity v rámci pobytu v MŠ:

v průběhu roku využíváme interaktivní tabuli (IAT) v rámci běžné pedagogické práce se všemi dětmi, ale především při přípravě nejstarších dětí na školu

pondělí - projekty pro předškoláky - Finanční gramotnost a Globální souvislosti

úterý - Keramika - práce s hlínou - zdarma pro přihlášené děti, v odpoledních hodinách po skupinách

čtvrtek - Školáček - příprava na školu pro předškoláky, po obědě

denně - Hrátky s angličtinou 

 

Celé Česko čte dětem - celoroční projekt na podporu čtenářských dovedností u dětí.

Naše škola za ekologickou výchovu a osvětu dětí získala titul "Škola udržitelného rozvoje". Titul ŠUR

Od školního roku 2016-17 jsme zapojeni do ekologického projektu Recyklohraní a v naší škole je sběrné místo pro tonery, baterie a drobné elektro, tenkostěnný hliník.

Sběr můžete třídit do připravených nádob v budově MŠ.

I v letošním školním roce budeme pracovat s dětmi na ročním školním eko projektu, jehož průběh můžete sledovat na stěně při vstupu do třídy.


OBĚDY

Odběr obědů ze školní jídelny. Cena oběda 60,- Kč. Odnos oběda domů v jídlonosiči. Výdej obědů
v provozních dnech MŠ od 11.15 - 11.45 hodin. Pro omluvu ze stravování je možné využít sešit v jídelně nebo SMS na tel. 702040987, nejlépe den předem, nejpozději do 7 hodin stávajícího dne. 


OMLUVY

Pro omluvu dětí z docházky do školky i ze stravování stačí zaslat jednu SMS na telefon 702040987 nebo 702040991 do 7 hodin.