Mateřská škola Stašov přijme ihned kvalifikovanou učitelku MŠ na 1 hodinu týdně na dohodu o provedení práce.

_____________________________________________________

Do 15. 9. 2019 je nutné nastavit povolení k inkasu ve prospěch  našeho účtu č. 3161149379/0800, VS=evidenční číslo strávníka. Doporučený limit 3000,- na strávníka. Hradit inkasem se bude stravné a úplata za vzdělávání.

 

 ______________________________________________________

 

Rozpočet školy 2019, výhledový na rok 2020 - 2021

rozpočet 2019.xlsx , rozpočet výhled 2020-2021.xlsx

_______________________________________________________________________

 

 

Naše škola je zapojena do projektu MAP II.

MAP II - Beroun

MAP_lg_WEB_zakladni.jpg

____________________________________________________________________________________

Naše škola využívá dotace EU - Šablony II

Plakát MŠ Stašov

EU - Šablony II.docx

 

 

EU - dotace "Šablony školám" 

 ___________________________________________________________________________________

Naše škola využívá k úklidu MŠ a ŠJ novou technologii vysavače VIVENSO.

Certifikát - zdravé prostředí pro děti.pdf

 ____________________________________________________________________________________

 Pro informace o sběru dat dle GDPR klikněte na odkaz. 

 

Informační povinnost.doc________________________________________________________

  

V letošním roce děti mohou využívat nadstandardní aktivity v rámci pobytu v MŠ:

pondělí (v dopoledním bloku činností)  - angličtina - zdarma pro všechny děti

pondělí (v dopoledním bloku činností) logopedická prevence - zdarma pro všechny děti

v průběhu roku využíváme interaktivní tabuli (IAT) v rámci běžné pedagogické práce se všemi dětmi, ale především při přípravě nejstarších dětí na školu

úterý - keramika - práce s hlínou - zdarma pro přihlášené děti, v odpoledních hodinách

sudá středa - Ozdravné dýchání s flétnou - děti rozvíjí dechové dovednosti, seznamují se s hrou na flétnu, v odpoledních hodinách zdarma pro přihlášené děti

sudý čtvrtek - Dovedné ručičky - výtvarné aktivity dětí

_____________________________________________________________________________

 

Celé Česko čte dětem - celoroční projekt na podporu čtenářských dovedností u dětí.

_______________________________________________________________________________

 

Naše škola za ekologickou výchovu a osvětu dětí získala titul "Škola udržitelného rozvoje". Titul ŠUR

Od školního roku 2016-17 jsme zapojeni do ekologického projektu Recyklohraní a v naší škole je sběrné místo pro tonery, baterie a drobné elektro.

Sběr můžete třídit do připravených nádob v budově MŠ.

I v letošním školním roce budeme pracovat s dětmi na ročním školním eko projektu, jehož průběh můžete sledovat na stěně při vstupu do třídy.

________________________________________________________________________________

 

OBĚDY

Odběr obědů ze školní jídelny. Cena oběda 50,- Kč. Odnos oběda domů v jídlonosiči. Výdej obědů v provozních dnech MŠ od 11.15 - 11.45 hodin. Pro omluvu ze stravování je možné využít sešit v jídelně nebo SMS na tel. 702040987, nejpozději den předem. 

 

 OMLUVY

Pro omluvu dětí z docházky do školky i ze stravování stačí zaslat jednu SMS na telefon 702040987 nebo 702040991 do 7 hodin. 

_____________________________________________________________________________