Drobečková navigace

Úvod > Zápis

 

Přijatým uchazečům vydá ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí jen na vlastní žádost. Pokud registrační číslo dítěte je uvedeno v Oznámení o přijetí jako "přijato" není třeba Rozhodnutí o přijetí tisknout.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí převezmou Rozhodnutí osobně nejlépe 27. 5. 2021 od 10 - 12.30 hodin v mateřské škole Stašov nebo jim bude zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Oznámení o rozhodnutí - pokud jste zapomněli registrační číslo účastníka řízení, bude vám sděleno telefonicky na čísle 702040991 v provozních dnech a hodinách školy. Volejte nejlépe do 7.45, kolem 11 a po 15. hodině. 

Oznámení o rozhodnutí - seznam 2020.doc

 

Zápis

Vážení rodiče, zápis pro školní rok 2021/22 bude probíhat od pondělí 3 . do pátku 14. května 2021. 

Potřebné dokumenty, které je potřeba doručit do MŠ k zápisu:

  • Kopii rodného listu dítěte (bez úředního ověření).

Ke stáhnutí níže:

  • Žádost o přijetí do MŠ.
  • Výzva k seznámení se s podklady v řízení (není povinnost se dostavit, jen musím mít doklad, že jste byli seznámeni s možností nahlížet do spisu vašeho dítěte dle správního řádu).
  • Potvrzení od lékaře (potvrzení o očkování se netýká dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší pěti let a je pro ně předškolní docházka povinná).

Pokud bude žádat jiná osoba než zákonný zástupce dítěte (pěstoun) je nutné doložit doklad opravňující dítě zastupovat.

Děti s trvalým bydlištěm ve Stašově jsou děti spádové a přednostně přijímané. Seznam dětí s trvalým pobytem poskytne škole OÚ Stašov. Pokud máte jiný typ potvrzení o spádovosti vydaný OÚ Stašov, přiložte k žádosti.

Všechny řádně vyplněné a podepsané dokumenty doručte do MŠ Stašov v dnech zápisu dálkovou formou (datovou schránkou t65jps5, emailem s elektronickým podpisem, poštou - rozhodné je datum podání) nebo osobně (v pracovních dnech po telefonické domluvě na čísle 702040991 nebo 603725076).

Rozhodovat budu dle kritérií (zveřejněny na dveřích školy, ke stažení níže).

Rozhodnutí budu vydávat  do 30 dní od posledního dne zápisu. Pokud bude dítě přijato, zjistíte z "oznámení o výsledku řízení" na webu a dveřích budovy školy. Pokud dítě nebude přijato, pošlu Rozhodnutí na vámi uvedenou adresu v žádosti na doručenku (obálka s modrým pruhem).

 

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na mě telefonicky 603725076 nebo 702040991.

S pozdravem

Vodičková Stanislava, ředitelka školy

 

Potřebné dokumenty k zápisu 2021:

 

 nahlizeni do spisu[1] (1).docx

žádost o přijetí do mš.doc

 Potvrzení od lékaře.docx

 

 Další dokumenty:

úplata za školné 2021-22.docx

 Potřeby dětí do MŠ.docx

vyhlášení zápisu do mš.docx

kritéria přijetí do mš – 2021-22.docx

 

 

 

 

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Návštěvnost stránek

045191