Drobečková navigace

Úvod > Zápis

Oznámení o rozhodnutí - seznam 2020.doc 

Přijatým uchazečům vydám Rozhodnutí o přijetí jen na vlastní žádost. Informativní schůzka je ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 16 hodin v MŠ.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí převezmou Rozhodnutí osobně nebo jim bude zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

kritéria přijetí do mš – 2020-21.pdf

 

Zápis

Vážení rodiče, zápis pro rok 2020 bude probíhat od 4. do 15. května 2020.

Výjimečně je umožněn zápis i dálkovou formou (rozhodující pro přijetí žádosti je razítko pošty, den odeslání DS nebo e-mailu s elektronickým podpisem, den osobního předání).

Žádost se všemi dokumenty můžete doručit:

  • datovými schránkami (DS) - adresa školy: t65jps5
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem! (nestačí prostý mail) - ms.stasov@seznam.cz
  • poštou (doporučuji doporučeně, do rohu obálky označit "Zápis" - MŠ Stašov, Stašov 157, 267 51 Zdice
  • osobně v pracovních dnech 4. - 15. 5. 2020 mezi 9 - 15 hodinou - je třeba si domluvit telefonicky termín na mobilním čísle: 603725076 nebo 702040991
  • vhozením do schránky u MŠ

Potřebné dokumenty:(ke stáhnutí níže), které je potřeba doručit do MŠ k zápisu:

  • Žádost o přijetí do MŠ + v případě neosobního podání žádosti prostou kopii (není nutné úřední ověření) rodného listu dítěte.
  • Výzva k seznámení se s podklady v řízení (není povinnost se dostavit, jen musím mít doklad, že jste byli seznámeni s možností nahlížet do spisu vašeho dítěte dle správního řádu).
  • Potvrzení od lékaře - pokud lékař vašeho dítěte neordinuje, postačí doručit: Čestné prohlášení o očkování dítěte a prostou kopii očkovacího průkazu dítěte (netýká se dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší pěti let a je pro ně předškolní docházka povinná).

Pokud bude žádat jiná osoba než zákonný zástupce dítěte (pěstoun) je nutné doložit doklad opravňující dítě zastupovat.

Děti s trvalým bydlištěm ve Stašově jsou děti spádové a přednostně přijímané. Seznam dětí s trvalým pobytem poskytne škole OÚ Stašov. Pokud máte jiný typ potvrzení o spádovosti vydaný OÚ Stašov, přiložte k žádosti.

Všechny řádně vyplněné a podepsané dokumenty doručíte do MŠ Stašov výše uvedenými způsoby.

Na vámi uvedený mail, nebo do vaší DS, popř. SMS vám pošlu informaci o přidělení registračního čísla vaší žádosti. Pod číselným označením vaši žádost eviduji a po rozhodnutí vydám oznámení o výsledku řízení (dálkovou formou na web školy a vyvěsím  na dveře budovy MŠ). Nikde nejsou uvedena jména uchazečů (dětí, ale registrační číslo).

Rozhodovat budu dle kritérií (viz nahoře).

Rozhodnutí budu vydávat pravděpodobně do konce května. Pokud bude dítě přijato, zjistíte z "oznámení o výsledku řízení" na webu a dveřích budovy školy. Pokud dítě nebude přijato, pošlu Rozhodnutí na vámi uvedenou adresu v žádosti na doručenku (obálka s modrým pruhem).

 

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na mě telefonicky 603725076 nebo 702040991.

S pozdravem

Vodičková Stanislava, ředitelka školy

 

Potřebné dokumenty k zápisu 2020:

Čestné prohlášení o očkování.docx

výzva seznámení s podklady.docx

žádost o přijetí do mš.doc

 Potvrzení od lékaře.docx

 

Další dokumenty:

Vyhláška na úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole

MŠMT Opatření zápis.pdf

 Potřeby dětí do MŠ.docx

 

 

 

 

 

15. 1. Alice

Zítra: Ctirad

Návštěvnost stránek

039956