Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Vyhláška na úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Vyhláška na úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace

Stašov 157, 267 51 Zdice, okr. Beroun

Ředitelství MŠ Stašov, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává dne 1. 5. 2019 závaznou vyhlášku na úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Stašov.

1. Příspěvek na úplatu za vzdělávání dítěte v MŠ je stanoven ředitelkou MŠ Stašov po projednání se zřizovatelem školy OÚ Stašov a nepřesahuje 50% neinvestičních výdajů na dítě.

2. Základní částka je 560,- Kč měsíčně.

3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře ve znění předpisů, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče §36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prokáže řediteli tuto skutečnost.

4. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce lze částku za příslušný kalendářní měsíc snížit o polovinu stanovené základní částky - tj. na 280,- Kč.

5. Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s OŠD se vzdělávají bezplatně.


6. V případě přerušení provozu mateřské školy na déle než 5 pracovních dní se úplata za MŠ poměrně sníží.

7. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

8. Úplata je hrazena převodem z účtu, vkladem na účet školy nebo v hotovosti, případně inkasem.

9. Rodič je povinen bezpodmínečně dodržet termíny k úhradě.

Účinnost vyhlášky je dnem 1. 9. 2019.

Zpracovala:
Mgr. Stanislava Vodičková

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

Návštěvnost stránek

035903