Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Potvrzení od lékaře

Soubor ke stažení: potvrzení od lékaře.docx

 

 

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zák. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení.

_________________________________________________________________________________

Část a)

Potvrzuji, že dítě_________________________________________narozené dne:______________

je zdravé, může být přijato do mateřské školy.

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti

a/ zdravotní        b/ tělesné          c/ smyslové       d/ jiné (jaké)________________________________

Jiná sdělení o dítěti: ........................................................................................................

…..........................................................................................................................

….........................................................................................................................

Alergie:...........................................................................................................................

….........................................................................................................................

________________________________________________________________________________

Část b)

Potvrzení o řádném očkování (není povinné pouze u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

Potvrzuji, že výše uvedené dítě

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

má doklad, že je proti nákaze imunní

má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

Datum:                                                                                        

 

razítko, jméno a podpis lékaře:

 

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

Návštěvnost stránek

035903