Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Informace pro cizí strávníky

Informace pro cizí strávníky

1. Platba

hotově – v přízemí mateřské školy u VŠJ v předem určené dny a čas (termíny vyvěšené na nástěnce ve školní jídelně nebo vám sdělí VŠJ).

V případě vzniklých nedoplatků musí strávník platbu co nejdříve uhradit  v hotovosti VŠJ. Do této doby je objednávání stravy pozastaveno.

Jistina na stravné se vybírá v hotovosti v září u vedoucí školní jídelny (VŠJ) ve výši 1000,- Kč, pokud není domluveno jinak.


Cena jednoho oběda je stanovena od 1. 9. 2022 na 60,- Kč.

2. Strávník je povinen hlásit všechny změny týkající se stravovacích zvyklostí, způsobu platby, adresy, telefonu.

3. Odhláška ze stravování se provádí vždy nejlépe den předem do 12 hodin, nejpozději do 7 hodin stávajícího dne zápisem do sešitu ve školní jídelně nebo SMS zprávou na tel. 702040987. Odhlášení oběda  po 7.00 hod. nelze akceptovat z důvodu přípravy normy pro strávníky na aktuální den.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

4. Jídlo se vydává do vlastních čistých jídlonosičů ve dnech provozu Mateřské školy Stašov od 11.15 – 11.45 hod. Strávník si jídlo ze školní jídelny odnáší.

Porce jídel jsou připravovány podle platných stravovacích norem.

Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit.

Vodičková Stanislava, ředitelka školy

 

 

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

Návštěvnost stránek

062724