Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Informace pro cizí strávníky

Informace pro cizí strávníky

1. Platba

a) hotově – v ředitelně mateřské školy v předem určené dny a čas (termíny vyvěšené na nástěnce ve školní jídelně a ve vstupní chodbě MŠ)

b) bezhotovostně - každý strávník začátkem měsíce obdrží lístek s údajem o výši úhrady, číslem účtu, VS (přidělí ŠJ). Je možnost zaplatit bankovním převodem do 15. v měsíci.

Pokud nebude na účtu mateřské školy připsána platba a strávník nezaplatí ani v hotovosti, jsme nuceni stravu okamžitě zrušit. V případě vzniklých nedoplatků musí strávník platbu co nejdříve uhradit v ředitelně MŠ v hotovosti. Do této doby je objednávání stravy pozastaveno.

Jistina na stravné se vybírá v hotovosti v září u vedoucí školní jídelny ve výši 1000,- Kč, pokud není domluveno jinak.


Cena jednoho oběda je stanovena od 1. 3. 2014 na 49,- Kč.

2. Strávník je povinen hlásit všechny změny týkající se stravovacích zvyklostí, způsobu platby, adresy, telefonu.

3. Odhláška ze stravování se provádí vždy nejpozději den předem do 12 hodin zápisem do sešitu ve školní jídelně nebo SMS zprávou na tel. 702040987. Odhlášení oběda na další den po 12.00 hod. nelze akceptovat z důvodu přípravy normy pro strávníky na příští den.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

4. Jídlo se vydává do vlastních čistých jídlonosičů ve dnech provozu Mateřské školy Stašov od 11.15 – 11.45 hod. Strávník si jídlo ze školní jídelny odnáší.

Vydané jídlo na talíř je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Porce jídel jsou připravovány podle platných stravovacích norem.

Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit.

Vodičková Stanislava, ředitelka školy

 

 

31. 3. Kvido

Zítra: Hugo

Návštěvnost stránek

036392