Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace

Mateřská škola je v provozu od září 2012. Vzdělávání poskytuje 28 dětem předškolního věku. O děti pečují kvalifikované učitelky, a dle možností i asistentky a chůvy. Škola nabízí vzdělávací program, který rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí atraktivní formou. Vede děti k samostatnosti a ohleduplnosti
k druhým. Škola za své ekologické aktivity získala titul "Škola udržitelného rozvoje", zapojuje se do řady projektů např. Celé Česko čte dětem, Recyklohraní aj.

Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace