Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace

Mateřská škola je v provozu od září 2012. Vzdělávání poskytuje 26 dětem předškolního věku. O děti pečují dvě kvalifikované učitelky. Škola nabízí vzdělávací program, který rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí atraktivní formou. Vede děti k samostatnosti a ohleduplnosti k druhým. Škola za své ekologické aktivity získala titul "Škola udržitelného rozvoje", zapojuje se do řady projektů např. Celé Česko čte dětem, Nechci kazy, Recyklohraní aj.

Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace