Drobečková navigace

naše školka > pro rodiče > Dokumenty > Dokumenty - původní > Provozní řád školní zahrady

Provozní řád školní zahrady

 

Mateřské školy Stašov

 

1.                 Úvod

Hygienické požadavky jsou stanoveny § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou  MZ ČR č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (§ 33 a příloha č. 10) a prováděcí vyhláškou MZ č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

2.                 Výklad pojmů

Venkovní hrací plocha předškolních zařízení – je plocha určená k hraní a pohybu dětí. Plocha je nedílnou součástí předškolního zařízení.

Pískoviště – je ohraničená plocha s možností výměny písku, určená pro hraní dětí.

Písek – kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny  a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Zařízení venkovních hracích ploch – jsou např. houpačky, kolotoče, skluzavky, prolézačky apod., které odpovídají z hlediska bezpečnosti, pravidelné údržby a systému kontroly ve smyslu ČSN EN 1176.

3.                 Venkovní vybavení

pískoviště

průlezka věž se skluzavkou a lanovým můstkem

pružinová houpadla

zahradní lavička s opěrkou

zahradní lavička bez opěrky

domeček malý a velký

dráha obratnosti

herní prvek autobus

mlhoviště

4.                 Povrch

travnatý povrch – pro míčové hry, pohybové hry a námětové hry dětí

měkčené desky – v okolí herních prvků a mlhoviště

5.                 Využití zahrady

Zahrada je určena pro děti od (2) 3 do 8 let. Starší děti nesmí využívat výše uvedené vybavení.

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.

Vhodně volí prostory pro jednotlivé skupiny dětí podle toho, jaké druhy her si zvolily.

Před pobytem na zahradě učitelka průběžně zkontroluje stav vybavení – úrazová prevence. Dbá i na vhodný oděv a obuv dětí.

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení na určená místa. Učitelka zamete dřevěné obklady pískoviště a stáhne ochranou plachtu na pískoviště, kterou ukotví.

V letních měsících je možné využívat mlhoviště pro otužování dětí. Učitelka je povinna nad dětmi mít stálý dohled a dbá na zvýšenou opatrnost při pohybu dětí na vlhké ploše. Mlhoviště je napájeno zahradní hadicí pitnou vodou z obecního vodovodu. Hadice je uchovávána ve skladu zahradního nábytku v suterénu budovy s vlastním vchodem.

Zahradu uzamyká po skončení provozu uklízečka.

Po příchodu rodiče a předání dítěte, není dovoleno, aby rodič s dítětem pobývali na zahradě. Při porušení zákazu pohybu na školní zahradě za bezpečnost dětí ručí rodiče.

 

6.                     Údržba

1x ročně je prováděna revize hracích prvků odbornou firmou, dle platných směrnic dochází k výměně písku v pískovišti. Písek je certifikovaný, odpovídá daným normám.

 

Ve Stašově 20. 5. 2019                                               za MŠ: Vodičková Stanislava, ředitelka